PC923L Photocouplers opto cách ly quang SOP-8

Giá: 9.000 VND

Tên: PC923L Photocouplers opto cách ly quang SOP-8
Hãng SX:
Model: PC923L
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: PC923
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: dán SOP-8
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: PC923L, PC923 Photocouplers opto cách ly quang SOP-8

PC923L Photocouplers opto cách ly quang SOP-8

PC923L Photocouplers opto cách ly quang SOP-8