PC929 SOP14 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 21.000 VND

Tên: PC929 SOP14 Photocoupler opto cách ly quang
Hãng SX: SHARP
Model: PC929
Dùng Cho:
Hàng tham khảo:
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP14
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: PC929 SOP14 Photocoupler opto cách ly quang

PC929 SOP14 Photocoupler opto cách ly quang

PC929 SOP14 Photocoupler opto cách ly quang