PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;

Mã: PC929;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;  Mã: PC929;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: SHARP;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;
Mã: PC929;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: SHARP;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;
Mã: PC929;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: SHARP;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG