PC929

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler; Mã: PC929; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: SHARP; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;

Mã: PC929;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler; Mã: PC929; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: SHARP; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: PC929 SOP14 IC cách ly quang Photo optocoupler;

Mã: PC929;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

LÊN ĐẦU TRANG