PCF8591T PCF8591 SOP16 IC ADC/DAC 8-BIT I2C

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: PCF8591T PCF8591 SOP16 IC ADC/DAC 8-BIT I2C;

Mã: PCF8591T;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC ADC/DAC

Tên hàng: PCF8591T PCF8591 SOP16 IC ADC/DAC 8-BIT I2C;  Mã: PCF8591T;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC ADC/DACTên hàng: PCF8591T PCF8591 SOP16 IC ADC/DAC 8-BIT I2C;  Mã: PCF8591T;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC ADC/DAC

Tên hàng: PCF8591T PCF8591 SOP16 IC ADC/DAC 8-BIT I2C;
Mã: PCF8591T;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: IC ADC/DAC

Tags: , ,