PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-215;

Thông số: – Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm;  Mã: PCT-215;  Thông số: - Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm  Điện áp chịu: 400V;  Dòng: 32A;  Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm;
Mã: PCT-215;
Thông số: – Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm
Điện áp chịu: 400V;
Dòng: 32A;
Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tags: , , ,