400V

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-215; Thông số: - Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: PCT-215 Clip kẹp nối 5 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-215;

Thông số: – Dài Rộng Cao L26.6xW17xH14.5mm

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-213; Thông số: - Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm; Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: PCT-213 Clip kẹp nối 3 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-213;

Thông số: – Dài Rộng Cao L20.5xW17xH14.5mm;

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

Tên hàng: PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm; Mã: PCT-212; Thông số: - Dài Rộng Cao L20.5xW12.4xH14.5mm; Điện áp chịu: 400V; Dòng: 32A; Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm

PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: PCT-212 Clip kẹp nối 2 dây 0.08 đến 2.5mm;

Mã: PCT-212;

Thông số: – Dài Rộng Cao L20.5xW12.4xH14.5mm;

Điện áp chịu: 400V;

Dòng: 32A;

Kẹp dây: 0.08 đến 2.5mm