PLC S7-200, CPU 224, AC/DC/RLY, 14DI, 10DO

Giá: 3.500.000 VNĐ (Hàng cũ)

PLC S7-200, CPU 224, AC/DC/RLY, 14DI, 10DO (PLC cũ)

PLC S7-200, CPU 224, AC/DC/RLY, Nguồn cấp 220VAC, 14DI, 10DO
6ES7211-0BA23-0XB0
Nhà sản xuất: PLC Siemens
Power supply (Nguồn nuôi) 220VAC
Digital Inputs (Ngõ vào số) 14 DI DC
Digital outputs (Ngõ ra số) 10 DO RELAY
Program language (Ngôn ngữ lập trình) Ladder / STL
RTC (thời gian thực) Tích hợp sẵn
Communication (truyền thông) RS485 qua cáp PC/PPI
Communication Expansion (truyền thông mở rộng) Modbus, Profibus, Devicenet
Mã sản phẩm 6ES7214-1BD23-0XB0
PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY 6ES7211-0BA23-0XB0

PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY
6ES7211-0BA23-0XB0