PM75RLB120 IGBT 75A 1200V

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: PM75RLB120 IGBT 75A 1200V

Hãng sx: MITSUBISHI

Mã hàng : 75A 1200V PM75RLB120;

Dùng cho: vật tư Servo driver;

Hàng tham khảo: PM50RLB120

Tên hàng: PM75RLB120 IGBT 75A 1200V  Hãng sx: MITSUBISHI   Mã hàng : 75A 1200V PM75RLB120;  Dùng cho: vật tư Servo driver;  Hàng tham khảo: PM50RLB120

Tên hàng: PM75RLB120 IGBT 75A 1200V
Hãng sx: MITSUBISHI
Mã hàng : 75A 1200V PM75RLB120;
Dùng cho: vật tư Servo driver;
Hàng tham khảo: PM50RLB120

Tags: ,