PN-125 Kìm cắt, Kìm cắt chân linh kiện (Japan)

Giá: 215.000 VND

PN-125 Kìm cắt, Kìm cắt chân linh kiện (Japan)

Mã: PN-125

Kiểu dáng: 5 inch

Thương hiệu: KING TTC

Xuất xứ: Made In Japan

Dùng cho: Kìm cắt linh kiện điện tử, kìm cắt dây, kìm cắt chân linh kiện, kìm cắt chân hàn, kìm cắt, Kềm cắt linh kiện điện tử, Kềm cắt dây, Kềm cắt chân linh kiện, Kềm cắt chân hàn, Kềm cắt

Tên hàng: Kìm cắt PN-125

Tên hàng: Kìm cắt PN-125

Tags: ,