PS21562 IGBT 5A 600V Mitsubishi, hàng cũ

Giá: 145.500 VNĐ

Tên hàng: PS21562 IGBT 5A 600V Mitsubishi, hàng cũ,

Mã: PS21562_OLD_982;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: vật tư tủ lạnh

Tên hàng: PS21562 IGBT 5A 600V Mitsubishi, hàng cũ,  Mã: PS21562_OLD_982;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: vật tư tủ lạnh

Tên hàng: PS21562 IGBT 5A 600V Mitsubishi, hàng cũ,
Mã: PS21562_OLD_982;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: vật tư tủ lạnh

Tags: ,