PS21962-4S IGBT Module 5A 600V

Giá: 149.500 VNĐ

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng SX: MITSUBISHI;

Mã: PS21962-4S;

Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt;

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V;  Kiểu chân: cắm;  Hãng SX: MITSUBISHI;  Mã: PS21962-4S;  Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt;

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V;
Kiểu chân: cắm;
Hãng SX: MITSUBISHI;
Mã: PS21962-4S;
Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt;

Tags: , ,