PS2801 Photocouplers opto cách ly quang SMD4

Giá: 4.000 VND

Tên: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang SMD4
Hãng SX:
Model: PS2801
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: NEC2801, PS2801, PS2801-1
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: dán SMD4
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang SMD4; Kiểu chân: dán SMD4, NEC2801, PS2801, PS2801-1 SMD4

PS2801 Photocouplers opto cách ly quang SMD4

PS2801 Photocouplers opto cách ly quang SMD4