CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli;

Mã: PT2399_DIP16;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: PTC;

Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng: CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli;  Mã: PT2399_DIP16;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: PTC;  Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng: CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli;
Mã: PT2399_DIP16;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: PTC;
Phân nhóm: IC Amply

Tags: , ,