PTC

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: PTC; Dùng cho: Vật tư ampli

CD2399 PT2399 Echo Processer IC

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: PTC;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli; Mã: PT2399_DIP16; Kiểu chân: cắm DIP-16; Thương hiệu: PTC; Phân nhóm: IC Amply

CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli;

Mã: PT2399_DIP16;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: PTC;

Phân nhóm: IC Amply

LÊN ĐẦU TRANG