Điện trở 27K 1W (27K 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 27K 1W (27K 1W) sai số 1%;

Mã: RES-27K1W

Tên hàng: Điện trở 27K 1W (27K 1W) sai số 1%;  Mã: RES-27K1W

Tên hàng: Điện trở 27K 1W (27K 1W) sai số 1%;
Mã: RES-27K1W

 

Tags: ,