Điện trở

Tên hàng: Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W); Mã: RES-13K0.25W

Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W);

Mã: RES-13K0.25W

Tên hàng: Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W); Mã: RES-100K0.25W

Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W);

Mã: RES-100K0.25W

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%; Mã: RES-56R0.25W_5

Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%;

Mã: RES-56R0.25W_5

Tên hàng: Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%; Mã: RES-33R1W

Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%;

Mã: RES-33R1W

Tên hàng: Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%; Mã: RES-33R2W

Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%;

Mã: RES-33R2W

Tên hàng: Điện trở 0.75R 2W (0R75 2W) sai số 1%; Mã: RES-0.75R2W

Điện trở 0.75R 2W (0R75 2W) sai số 1%

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.75R 2W (0R75 2W) sai số 1%;

Mã: RES-0.75R2W

Tên hàng: RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-22R-J; Hàng tương đương: RX21-10W-22R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 22R,

RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn;

Mã: RX21-10W-22R-J;

Hàng tương đương: RX21-10W-22R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 22R,

Tên hàng: SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-22R-J; Tag: điện trở sứ 22R 5W, điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang;

Mã: SQP-5W-22R-J;

Tag: điện trở sứ 22R 5W, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: Điện trở 82R 0.125W (1/8W) dán 0805 820 (L2xW1.2mm) sai số 5%; Mã: RES0805-82R0.125W; Kiểu chân: dán 0805 (L2xW1.2mm); Phân nhóm: điện trở dán 0805; Dùng cho: Vật tư Servo; Tag: Điện trở dán 0805; điện trở dán 82R, điện trở dán 82 ohm, 82 ohm

Điện trở 82R 0.125W (1/8W) dán 0805 820 (L2xW1.2mm) sai số 5%

Giá: 50 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 82R 0.125W (1/8W) dán 0805 820 (L2xW1.2mm) sai số 5%;

Mã: RES0805-82R0.125W;

Kiểu chân: dán 0805 (L2xW1.2mm);

Phân nhóm: điện trở dán 0805;

Dùng cho: Vật tư Servo;

Tag: Điện trở dán 0805; điện trở dán 82R, điện trở dán 82 ohm, 82 ohm

Tên hàng: SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-0.5R-J; Tag: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5, điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá: 1.000 VNĐ

SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Mã: SQP-5W-0.5R-J

Keyword: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5 5WR5J 5W0R5J 0.5Ω 5W, 0Ω5 5WΩ5J 5W0Ω5J điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: SQP-5W-0.1R-J Điện trở 0.1R 5W 0.1R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-0.1R-J; Tag: điện trở sứ 0.1R, 0R1, điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-0.1R-J Điện trở 0.1R 5W 0.1R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: SQP-5W-0.1R-J Điện trở 0.1R 5W 0.1R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang;

Mã: SQP-5W-0.1R-J;

Tag: điện trở sứ 0.1R, 0R1, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX21-10W-150R-J Điện trở 150R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm; Mã: RX21-10W-150R-J

RX21-10W-150R-J Điện trở 150R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-150R-J Điện trở 150R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;

Mã: RX21-10W-150R-J

Tên hàng: RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm; Mã: RX21-10W-15K-J

RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;

Mã: RX21-10W-15K-J

Tên hàng: RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-51R-J; Hàng tương đương: Điện trở 50R 10W 50R; điện trở xanh 50R 10W 50R

RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 51R 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn

Giá: 3.000 VNĐ

RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 51R 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn;

Mã: RX21-10W-51R-J;

Hàng tương đương: RX21-10W-51R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 51R HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ;

Mã kho: RX21-10W-51R-J-256

LÊN ĐẦU TRANG