Điện trở 3.3K 2W (3K3 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.3K 2W (3K3 2W) sai số 1%;

Mã: RES-3.3K2W

Tên hàng: Điện trở 3.3K 2W (3K3 2W) sai số 1%;  Mã: RES-3.3K2W

Tên hàng: Điện trở 3.3K 2W (3K3 2W) sai số 1%;
Mã: RES-3.3K2W

Tags: ,