Điện trở 470R 2W (470R 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 470R 2W (470R 2W) sai số 1%;

Mã: RES-470R2W

Tên hàng: Điện trở 470R 2W (470R 2W) sai số 1%;  Mã: RES-470R2W

Tên hàng: Điện trở 470R 2W (470R 2W) sai số 1%;
Mã: RES-470R2W

Tags: ,