Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%;

Mã: RES-56R0.25W_5

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%;  Mã: RES-56R0.25W_5

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%;
Mã: RES-56R0.25W_5

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG