Điện trở 8.2K 1W (8K2 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 8.2K 1W (8K2 1W) sai số 1%;

Mã: RES-8.2K1W

Tên hàng: Điện trở 8.2K 1W (8K2 1W) sai số 1%;  Mã: RES-8.2K1W

Tên hàng: Điện trở 8.2K 1W (8K2 1W) sai số 1%;
Mã: RES-8.2K1W

 

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG