Điện trở 1K 0.125W (1/8W) dán 0805 102 (L2xW1.2mm) sai số 5%

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1/8W) dán 0805 102 (L2xW1.2mm) sai số 5%;

Mã: RES0805-1K0.125W;

Kiểu chân: dán 0805 (L2xW1.2mm);

Phân nhóm: điện trở dán 0805;

Dùng cho: Vật tư Servo;

Tag: Điện trở dán 0805; điện trở dán 1K, điện trở dán 1K

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1/8W) dán 0805 102 (L2xW1.2mm) sai số 5%;  Mã: RES0805-1K0.125W;  Kiểu chân: dán 0805 (L2xW1.2mm);  Phân nhóm: điện trở dán 0805;  Dùng cho: Vật tư Servo;  Tag: Điện trở dán 0805; điện trở dán 1K, điện trở dán 1K

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1/8W) dán 0805 102 (L2xW1.2mm) sai số 5%;
Mã: RES0805-1K0.125W;
Kiểu chân: dán 0805 (L2xW1.2mm);
Phân nhóm: điện trở dán 0805;
Dùng cho: Vật tư Servo;
Tag: Điện trở dán 0805; điện trở dán 1K, điện trở dán 1K

Tags: