RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER

Giá: 18,500 VNĐ

Tên hàng: RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER;

Mã: RF2126;

Kiểu chân: dán SỐP-8;

Thương hiệu: RF Micro Devices;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER;  Mã: RF2126;  Kiểu chân: dán SỐP-8;  Thương hiệu: RF Micro Devices;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: RF2126FR RF2126 IC khuếch đại thuật toán, khuếch đại cao tần HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER;
Mã: RF2126;
Kiểu chân: dán SỐP-8;
Thương hiệu: RF Micro Devices;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG