RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V;

Mã: RHRP8120;

Kiểu chân cắm TO-220-2;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Tên hàng: RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V;  Mã: RHRP8120;  Kiểu chân cắm TO-220-2;  Hãng sx: FAIRCHILD;

Tên hàng: RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V;
Mã: RHRP8120;
Kiểu chân cắm TO-220-2;
Hãng sx: FAIRCHILD;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG