TO-220-2;

Tên hàng: RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V; Mã: RHRP8120; Kiểu chân cắm TO-220-2; Hãng sx: FAIRCHILD;

RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: RHRP8120 TO-220-2 HyperFast Switching Diode 8A 1200V;

Mã: RHRP8120;

Kiểu chân cắm TO-220-2;

Hãng sx: FAIRCHILD;

LÊN ĐẦU TRANG