RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching

Giá: 46.500 VNĐ

Tên hàng: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching;

Mã: RJH60F5;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: RENESAS;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0

Tên hàng: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching;  Mã: RJH60F5;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: RENESAS;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0

Tên hàng: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching;
Mã: RJH60F5;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: RENESAS;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0

Tags: ,