RJP30E2 TO220 IGBT 35A 360V (TM)

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: RJP30E2 TO220 IGBT 35A 360V (TM);

Mã: RJP30E2_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma;

Hàng tương đương: RJP30E2DPP-M0

Tên hàng: RJP30E2 TO220 IGBT 35A 360V (TM);  Mã: RJP30E2_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma;  Hàng tương đương: RJP30E2DPP-M0

Tên hàng: RJP30E2 TO220 IGBT 35A 360V (TM);
Mã: RJP30E2_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Dùng cho: vật tư màn hình->TV LCD-Plasma;
Hàng tương đương: RJP30E2DPP-M0

Tags: , ,