RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Mã: RU190N08Q;

Dùng cho: Vật tư kích điện

Tên hàng: RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Mã: RU190N08Q;  Dùng cho: Vật tư kích điện

Tên hàng: RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Mã: RU190N08Q;
Dùng cho: Vật tư kích điện

Tags: , ,