Tụ hóa 680uF 250V 680uF 22x45mm

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 250V 680uF 22x45mm;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Rubycon

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 250V 680uF 22x45mm; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Rubycon

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 250V 680uF 22x45mm;
Kiểu chân: cắm;
Hãng sx: Rubycon

 

 

Tags: