RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;

Mã: RX21-10W-15K-J

Tên hàng: RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;  Mã: RX21-10W-15K-J

Tên hàng: RX21-10W-15K-J Điện trở 15K 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;
Mã: RX21-10W-15K-J

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG