RX27-5W-20RJ Điện trở 20R 5W 20R 5%

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: RX27-5W-20RJ Điện trở 20R 5W 20R 5%;

Mã: RX27-5W-20RJ;

Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-5W-20RJ Điện trở 20R 5W 20R 5%;  Mã: RX27-5W-20RJ;  Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-5W-20RJ Điện trở 20R 5W 20R 5%;
Mã: RX27-5W-20RJ;
Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tags: ,