S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình;

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình;

Mã: S3F9454BZZ-DK94;

Hãng sx: SAMSUNG;

Kiểu chân: cắm DIP-20

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình;  Mã: S3F9454BZZ-DK94;  Hãng sx: SAMSUNG;  Kiểu chân: cắm DIP-20

Tên hàng: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình;
Mã: S3F9454BZZ-DK94;
Hãng sx: SAMSUNG;
Kiểu chân: cắm DIP-20

s3f9454bzz-dk94

 

 

Tags: ,