S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình

Giá: 22.000 VND

Tên: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình
Hãng SX:
Model: S3F9454BZZ-DK94
Dùng Cho:
Hàng tham khảo:
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: DIP-20
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình

S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình

S3F9454BZZ-DK94 DIP20 IC Lập Trình