Sản phẩm

SGMJV-A5ADA21 0028 AC SERVO MOTOR Yaskawa 50W (TM)

Giá: Liên hệ

SGMJV-A5ADA21 0028 AC SERVO MOTOR Yaskawa 50W (TM)

Mã: SGMJV-A5ADA21

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGMJV-A5ADA21 0020 AC SERVO MOTOR Yaskawa 50W (TM)

SGMJV-A5ADA21 0020 AC SERVO MOTOR Yaskawa 50W (TM)

Mã: SGMJV-A5ADA21

 Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGDV-R70A11A 0004 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGDV-R70A11A 0004 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Mã: SGDV-R70A11A

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

SGDV-R70A01B 0012 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Giá: Liên hệ

SGDV-R70A01B 0012 AC SERVO DRIVER Yaskawa 50W SERVOPACK (TM)

Mã: SGDV-R70A01B

Thương hiệu: Yaskawa

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MHMD082G1U 507N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Giá: Liên hệ

MHMD082G1U 507N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Mã: MHMD082G1U

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MHMD082G1U 335N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Giá: Liên hệ

MHMD082G1U 335N AC SERVO MOTOR Panasonic 0.75kW (TM)

Mã: MHMD082G1U

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

HC-MF23-UE 5202 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 200W (TM)

Giá: Liên hệ

HC-MF23-UE 5202 AC SERVO MOTOR Mitsubishi 200W (TM)

Mã: HC-MF23-UE

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)

Giá: Liên hệ

FRN11G1S-2J 24PJ Biến tần Fuji 11kW (TM)
Mã: FRN11G1S-2J

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MR-J2-20A 8013 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W (TM)

Giá: Liên hệ

MR-J2-20A 8013 AC SERVO DRIVER Mitsubishi 200W (TM)

Mã: MR-J2-20A

Thương hiệu: Mitsubishi

Xuất xứ: Hàng tháo máy

JSMA-LC08ABK01 JSMA-LCO8ABK01 Động cơ TECO 750W ( TM )

Giá: Liên hệ

JSMA-LC08ABK01 JSMA-LCO8ABK01 Động cơ TECO 750W ( TM )

Mã: JSMA-LC08ABK01

Thương hiệu: TECO

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: JSMA-LC08ABK00 JSMA-LCO8ABK00

CSMT-01BR1ANT3 0053 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Giá: Liên hệ

CSMT-01BR1ANT3 0053 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Mã: CSMT-01BR1ANT3

Thương hiệu: RS SAMSUNG

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSMT-01BR1ANT3 0173 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Giá: Liên hệ

CSMT-01BR1ANT3 0173 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Mã: CSMT-01BR1ANT3

Thương hiệu: RS SAMSUNG

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSMT-01BR1ANT3 0215 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Giá: Liên hệ

CSMT-01BR1ANT3 0215 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Mã: CSMT-01BR1ANT3

Thương hiệu: RS SAMSUNG

Xuất xứ: Hàng tháo máy

CSMT-01BR1ANT3 0144 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Giá: Liên hệ

CSMT-01BR1ANT3 0144 AC SERVO MOTOR RS SAMSUNG (TM)

Mã: CSMT-01BR1ANT3

Thương hiệu: RS SAMSUNG

Xuất xứ: Hàng tháo máy

LÊN ĐẦU TRANG