Sản phẩm

GC-043-16M 0091 Màn hình cảm ứng Samkoon (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

GC-043-16M 0091 Màn hình cảm ứng Samkoon (TM) Mã : GC-043-16M-0091 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

MR-J2S-20A 1051 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

MR-J2S-20A 1051 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 200W (TM) Mã : MR-J2S-20A Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

SỬA: Biến tần Delta Model: VFD022M43B Serial: 0979Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi

SỬA: Biến tần Delta Model: VFD022M43B Serial: 0979Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi SỬA CHỮA: Biến tần Delta Model: VFD022M43B Serial: 0979 Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi Biến tần Delta Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Dịch Vụ […]

SGDM-04ADA 0087 AC SERVO DRIVER Yaskawa 0.4kW SERVOPACK (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

SGDM-04ADA 0087 AC SERVO DRIVER Yaskawa 0.4kW SERVOPACK (TM) Mã: SGDM-04ADA Serial: 0087 Thương hiệu: Yaskawa Xuất xứ: Hàng tháo máy Tình trạng: Đã test OK

SGMAH-01AAA41 0014 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM )

GIÁ: LIÊN HỆ

SGMAH-01AAA41 0014 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM ) Mã : SGMAH-01AAA41-0014 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGMAH-01AAA41 0009 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM )

GIÁ: LIÊN HỆ

SGMAH-01AAA1 0009 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM ) Mã : SGAH-01AAA41 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGMAH-01AAA21 0007 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM )

GIÁ: LIÊN HỆ

SGMAH-01AAA21 0007 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ( TM ) Mã : SGMAH-01AAA21-0007 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy    

SGM7J-04AFC6S 0024 AC SERVO MOTOR YASKAWA 400W (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

SGM7J-04AFC6S 0024 AC SERVO MOTOR YASKAWA 400W (TM) Phụ kiện kèm theo: cáp Mã : SGM7J-04AFC6S-0024 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGM7J-04AFC6S 0011 AC SERVO MOTOR YASKAWA 400W (TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

SGM7J-04AFC6S 0011 AC SERVO MOTOR YASKAWA 400W (TM) Phụ kiện kèm theo: cáp Mã : SGM7J-04AFC6S-0011 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ; Hàng Tháo Máy

SGM7J-01AFC6S 0110 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ((TM)

GIÁ : LIÊN HỆ

SGM7J-01AFC6S 0110 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ((TM) Phụ kiện kèm theo: cáp Mã : SGM7J-01AFC6S-0110 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

SGM7J-01AFC6S 0055 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ((TM)

GIÁ: LIÊN HỆ

SGM7J-01AFC6S 0055 AC SERVO MOTOR YASKAWA 100W ((TM) Phụ kiện kèm theo: cáp Mã : SGM7J-01AFC6S Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

SGDP-01AP 0269 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW ( TM )

GIÁ: LIÊN HỆ

SGDP-01AP 0269 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW ( TM ) Mã  SGDP-01AP Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

SGDP-01AP 0170 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW ( TM )

GIÁ: LIÊN HỆ

SGDP-01AP 0170 AC SERVO DRIVER YASKAWA 0.1 ( 0.13 ) kW ( TM ) Mã : SGDP-01AP Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

LÊN ĐẦU TRANG