SD6832 DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: SD6832;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;  Mã: SD6832;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Phân nhóm: IC nguồnTên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;  Mã: SD6832;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;
Mã: SD6832;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Phân nhóm: IC nguồnTên hàng: SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;
Mã: SD6832;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: ,