SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Mã: SG3525A;

kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: SG3525A_nzi

Tên hàng: SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;  Mã: SG3525A;  kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Thương hiệu: ST;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn;  Mã kho: SG3525A_nzi

Tên hàng: SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;
Mã: SG3525A;
kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Thương hiệu: ST;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn;
Mã kho: SG3525A_nzi

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG