SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM;

Mã: SG3525ADW;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: Toshia;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM;  Mã: SG3525ADW;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: Toshia;  Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: SG3525ADW SOP16 IC nguồn PWM;
Mã: SG3525ADW;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: Toshia;
Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tags: ,