SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Mã: SG3525AP;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;  Mã: SG3525AP;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Thương hiệu: ST;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;
Mã: SG3525AP;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Thương hiệu: ST;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , ,