2SK1808 K1808 TO220 N MOSFET 4A 900V (TM)

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: 2SK1808 K1808 TO220 N MOSFET 4A 900V (TM);

Mã: 2SK1808_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: HITACHI

Tên hàng: 2SK1808 K1808 TO220 N MOSFET 4A 900V (TM);  Mã: 2SK1808_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: HITACHI

Tên hàng: 2SK1808 K1808 TO220 N MOSFET 4A 900V (TM);
Mã: 2SK1808_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: HITACHI

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG