3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân loại chốt kẹp

Giá: 57.000 VND

Tên: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân loại chốt kẹp
Model: SM-36J
Kiểu chân: 36 PIN
Hãng SX: Molex
Dùng Cho: Servo driver, I/O signals CN1A, CN1B, CN2, CN3
Hàng tham khảo: SM-36P, SM-20J, SM-50J, SM-14L, SM-26J
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “SM-36J Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân loại chốt kẹp. Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336;
Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.
Bán cáp driver servo, bán cable driver servo
3M 10336 10120 SM-36P, SM-20J, SM-50J, SM-14L, SM-26J
Soldered type connector 3M 10120-3000VE+10320-52F0-008
Threaded type connector 3M 10120-3000VE+10320-52A0-008
3M 10126-3000PE+10326-52F0-008
MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2,
MOLEX SCSI-20P
MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L
MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H
MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L
MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H
MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H
MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS
1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L
SETUP161E”

SM-36J Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân loại chốt kẹp

SM-36J Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân loại chốt kẹp