SM7028 IC Nguồn

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: SM7028 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: SM7028 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: SM7028 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tags: , ,