SN74HC32N HD74HC32P 74HC32 DIP14 IC số

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: SN74HC32N HD74HC32P 74HC32 DIP14 IC số;

Mã: SN74HC32N;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI

Tên hàng: SN74HC32N HD74HC32P 74HC32 DIP14 IC số;  Mã: SN74HC32N;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: TI

Tên hàng: SN74HC32N HD74HC32P 74HC32 DIP14 IC số;
Mã: SN74HC32N;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: TI

Tags: , ,