Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)

giá liên hệ

Tên: Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)
Hãng SX: Chemtronics USA
Model: SODER-Wick SW18045
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kích thước: SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm), SW18055(3.7mm)
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055, Dây Hút Thiếc (Loại Tốt) SODER-Wick SW18045, Bấc hút thiếc, sợi hút thiếc, súng hút thiếc, máy hút thiếc,..

Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)

Tên: Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)
Hãng SX: Chemtronics USA
Model: SODER-Wick SW18045
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kích thước: SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm), SW18055(3.7mm)
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055, Dây Hút Thiếc (Loại Tốt) SODER-Wick SW18045, Bấc hút thiếc, sợi hút thiếc, súng hút thiếc, máy hút thiếc,..

Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)

Tên: Dây Hút Thiếc SODER-Wick SW18045 (Loại Tốt)
Hãng SX: Chemtronics USA
Model: SODER-Wick SW18045
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kích thước: SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm), SW18055(3.7mm)
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: SODER-WICK SW18015, SW18025, SW18035, SW18045, SW18055, Dây Hút Thiếc (Loại Tốt) SODER-Wick SW18045, Bấc hút thiếc, sợi hút thiếc, súng hút thiếc, máy hút thiếc,..

 

 

SODER-Wick SW18045

SODER-Wick SW18045