STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Giá: 83.500 VNĐ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Mã: STA408A_OLD;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: tháo máy

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM); Mã: STA408A_OLD; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: tháo máy

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);
Mã: STA408A_OLD;
Kiểu chân: cắm ZIP-10;
Thương hiệu: Sanken;
Xuất xứ: tháo máy

Tags: , , , ,