STK407-070(STK407-070B)

Giá: 147.000 VNĐ

 

STK407-070 STK407-070B SIP15 IC Amply, Two-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC

Mã: STK407-070B

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Tags: