STK621-024A IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-024A IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK621-024A;

Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-024A IGBT Modoule;  Hãng sx: SANYO;  Mã: STK621-024A;  Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-024A IGBT Modoule;
Hãng sx: SANYO;
Mã: STK621-024A;
Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tags: , ,