STK625-720MB IGBT Mitsubishi

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK625-720MB IGBT Mitsubishi;

Mã: STK625-720MB;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: STK625-720MB IGBT Mitsubishi;  Mã: STK625-720MB;  Hãng sx: MITSUBISHI;  Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: STK625-720MB IGBT Mitsubishi;
Mã: STK625-720MB;
Hãng sx: MITSUBISHI;
Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tags: ,