STK673-010 IC AMPLY(TM)

Giá: 120.000 VNĐ

STK673-010 IC AMPLY(TM)

Mã: STK673-010

Kiểu chân: cắm

Xuất xứ: Hàng tháo máy

 

Tags: