STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: STP60NF06

Tên hàng: STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST;  Mã: STP60NF06

Tên hàng: STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST;
Mã: STP60NF06

Tags: , , ,