P75NF75 STP75NF75 N MOSFET 80A 75V 0.0095R

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: P75NF75 STP75NF75 N MOSFET 80A 75V 0.0095R;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: STP75NF75

Tên hàng: P75NF75 STP75NF75 N MOSFET 80A 75V 0.0095R;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST;  Mã: STP75NF75

Tên hàng: P75NF75 STP75NF75 N MOSFET 80A 75V 0.0095R;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST;
Mã: STP75NF75

Tags: , , ,